Programming Blog - Sep 21, 2019

Điểm khác biệt giữa Junior và Senior...

Nghề Senior Developer không chỉ viết code mà còn tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Vậy nó khác với Junior có phải là chỉ hơn vài năm kinh nghiệm hay không. Tham khảo bài viết để tìm ra điểm khác biệt...