Programming Blog - Jun 04, 2020

5 Mẹo cực hữu ích làm tăng chất lượng...

Bạn đã bao giờ suy nghĩ về code chất lượng cao: đọc một lần là hiểu, có lỗi tối thiểu và tuân theo các tiêu chuẩn của ngôn ngữ được viết bằng. Cùng đọc tiếp để có các mẹo và thủ thuật giúp bạn thực...