Những thay đổi của thị trường và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng đã thúc đẩy sự chuyển đổi, dẫn đến một chu kỳ phát triển và phần mềm mới năng động hơn. Khách hàng trở thành Đối tác thiết kế, Người thử nghiệm và Người dùng trung thành của các lập trình viên. Giúp các lập trình viên ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.

Khách hàng là điều thúc đẩy phát triển phần mềm ngày nay, và cũng đã làm cho các lập trình viên hoặc nhà phát triển trở nên hoàn thiên hơn. Việc tập trung vào khách hàng giúp tìm ra nhu cầu và phục vụ tốt hơn. 

Nguyên tắc thiết kế và phát triển: thân thiện với khách hàng


Ngoài sự thay đổi thị trường thì nhu cầu của khách hàng khiến cho toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ thông tin tập trung vào một chu kỳ phát triển liên tục tích cực hơn? Để thân thiện với khách hàng các bạn cần trả lời: Điều gì khách hàng của bạn cần từ bạn, và làm thế nào bạn có thể tiếp tục làm việc hiệu quả, phát triển tích cực để hoàn thành?

Nhiều khách hàng không có thời gian hoặc kiên nhẫn để chờ ba đến sáu tháng cho bản cập nhật lớn hoặc bộ tính năng mới. Công nghệ di động và hiện đại đã cho khách hàng phản hồi tức thì, tăng cường sự tham gia và năng suất. Vì thế việc trao đổi với khách hàng trở nên dễ dàng thúc đẩy hiệu quả làm việc.

Phản hồi của khách hàng trong quá trình phát triển rất quan trọng

Các phương pháp phát triển hiện đại luôn đặt trọng tâm vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Vì thế, phản hồi của khách hàng được thu thập và cân nhắc trong tất cả các cách thức của một dự án. Với phần mềm trực tiếp, khách hàng của bạn thường sử dụng nó cùng lúc bạn đang làm việc với nó. Điều này cho phép bạn và nhóm của bạn làm việc năng động hơn, thích ứng nhanh chóng với những gì khách hàng trải nghiệm hoặc cần. Bạn thậm chí có thể khám phá hoặc gặp phải những yêu cầu hoàn toàn mới khi dự án phát triển.

Các lập trình viên cần phải linh hoạt để thúc đẩy quá trình thân thiện với khách hàng hơn. Đó là nguyên tắc để tạo ra một dịch vụ và dự án tập trung vào khách hàng .
Mẹo để khách hàng trở thành trung tâm


 Để tập trung vào khách hàng hãy trả lời câu hỏi khách hàng của bạn muốn gì? Hãy thực hiện theo cách kết hợp 3 nguyên tắc sau:

- Giao tiếp vững chắc: Trong suốt toàn bộ dự án, các lập trình viên phải có khả năng phân biệt khách hàng của bạn và khách hàng của bạn muốn và cần gì, ngay cả khi họ không thể nói rõ điều này. Điều này đòi hỏi sự giao tiếp chặt chẽ và đáng tin cậy với những người liên quan, và sự linh hoạt để thích nghi với các chiến lược phát triển và làm việc trong tiến trình để đáp ứng các yêu cầu nói trên.

- Thông tin phản hồi liên tục: Phản hồi những thông tin đánh giá và cần thiết để thích ứng, thay đổi và phát triển. Để theo dõi tầm nhìn của khách hàng, bạn phải duy trì luồng phản hồi mở và khả năng thích ứng trong suốt quá trình với bất kỳ dự án nào.

- Tạo mẫu thích hợp: Ngay cả với chu kỳ phát triển chính xác nhất, sản phẩm cuối cùng có thể thay đổi đáng kể trong suốt quá trình của dự án. Vì vậy, các bên liên quan và khách hàng phải luôn có cơ hội để xem trước và trải nghiệm dự án đang hoạt động.


Khách hàng trở thành Đối tác thiết kế, Người thử nghiệm và Người dùng trung thành


Bởi vì khách hàng của các lập trình viên thường sẽ sử dụng phần mềm hoặc công cụ mà các lập trình viên đang phát triển trong nền. Khách hàng trở thành đối tác thiết kế, cung cấp thông tin chi tiết về cách một tính năng hoặc nền tảng cụ thể hoạt động. 

Khách hàng cũng phục vụ như là người thử nghiệm, tìm lỗi hoặc các vấn đề quan trọng mà các lập trình viên có thể đã bỏ lỡ trong quá trình triển khai trước. Và khách hàng trở thành những người theo dõi trung thành và sớm nhất của bạn, thúc đẩy sự thành công của bạn.


MPSoftware


Tin đã đưa