CRM

Chúng tôi là một công ty dịch vụ phần mềm toàn cầu

CRM

Yêu cầu

Với sự gia tăng số lượng khách hàng trong Contact Center, bài toán đặt ra là một phần mềm đáp ứng các yêu cầu:

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý trường hợp
  • Quản lý chiến lược chăm sóc khách hàng
  • Giám sát / quản lý chất lượng dịch vụ của nhân viên
  • Quản lý kiến thức
  • Thống kê báo cáo

Kỹ năng và dịch vụ

Có chuyên môn vững chắc trong Trung tâm liên hệ, các kỹ sư của chúng tôi rất xuất sắc trong việc hoàn thành các dự án trong thời gian ngắn và đáp ứng các yêu cầu cho các dự án trong thời gian ngắn.

Công nghệ

HTML/CSS/Bootstrap, ASP.Net, Java Script, Jquery, Ajax, Telerik, SQL Server, T-SQL