Kiểm thử và Quản lý chất lượng

Các dịch vụ phần mềm gia công phần mềm khác nhau được cung cấp bởi Phần mềm Minh Phúc

Dịch vụ Kiểm Thử & Quản Lý Chất Lượng

Sản phẩm chất lượng là sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt

Dịch vụ Kiểm Thử & Quản Lý Chất Lượng tốt đảm bảo giảm thiểu chi phí và rủi ro, tăng mức độ trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp giải pháp sáng tạo để cải thiện vòng đời sản phẩm.

MP Software là công ty phát triển phần mềm được chứng nhận CMMI Level 3, do đó chúng tôi thực hiện các dịch vụ kiểm thử và quản lý chất lượng như một phần không thể thiếu trong mỗi dự án. Chúng tôi tuân theo các phương pháp kiểm thử phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp để giúp khách hàng đạt được mục tiêu đảm bảo chất lượng, cung cấp kiểm thử phần mềm như một dịch vụ độc lập, cũng như một phần của chu trình phát triển phần mềm. Chúng tôi xác định hiệu suất chất lượng của phần mềm bằng cách sử dụng nhiều công cụ kiểm tra được công nhận.

Đội ngũ kỹ sư Kiểm Thử & Quản Lý Chất Lượng áp dụng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đã được chứng minh vào từng dự án. Bạn có thể đạt được số lượng được kiểm thử nhiều hơn cả khi không có nhóm kiểm thử nội bộ.

Chúng tôi tạo ra những ứng dụng kiểm thử tổng thể cho quy trình kiểm thử tự động và chịu tải. Bạn có thể theo dõi chất lượng xuyên suốt toàn bộ quá trình thực thi. MP Software đã hoàn thành một loạt các dự án cho những công ty tài chính, ngân hàng, truyền thông; phát triển kịch bản kiểm thử theo các dự án của khách hàng.

Hiểu rõ cái giá của từng lỗi, ở mỗi giai đoạn của vòng đời phát triển, chúng tôi chú ý nhiều đến việc thử nghiệm. Khi phát hành phần mềm, chúng tôi đảm bảo chất lượng

Các dịch vụ kiểm thử và quản lý chất lượng QA bao gồm:

  1. Kiểm thử GUI
  2. Kiểm thử chức năng
  3. Kiểm thử hiệu năng
  4. Kiểm thử bảo mật
  5. Kiểm thử hồi quy
  6. Kiểm thử tính ổn định

Lợi ích chính:

  • Bảo mật chống lại lỗi phần mềm và các lỗi không mong muốn
  • Đánh giá chất lượng chuyên nghiệp và khách quan
  • Quy trình thử nghiệm tùy chỉnh và minh bạch
  • Giao dịch tuyệt vời với các dự án phức tạp và cộng tác suôn sẻ với nhân viên của bạn