MPCC

Các dự án được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách, và quan trọng nhất với giá trị kỳ vọng.

MPCC

Nhu cầu của khách hàng

Tối ưu hóa chi phí, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, tuy nhiên, cần đảm bảo rằng các doanh nghiệp tương tác với khách hàng thông qua các kênh truyền hình bằng giọng nói, tin nhắn SMS, Email và Chat.

Giải pháp và dịch vụ của chúng tôi

Nâng cấp MPCC (Cloud Call Center) tích hợp với Contact Center Hệ thống thực hiện các chức năng chính sau:

  • Nhận cuộc gọi, phân phối và theo dõi
  • SMS
  • Chat
  • Người dùng, người dùng nhóm quản lý và phân cấp.
  • Báo cáo và ghi số liệu thống kê.

Công nghệ

HTML, CSS, AngularJS, Java, Socket IO, My SQL