Mua sắm công

Các dự án được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách, và quan trọng nhất là đạt được giá trị kỳ vọng.

Mua sắm công

Nhu cầu khách hàng

Cung cấp thông tin đặt giá thầu trên thiết bị di động. Thông tin được trích xuất thường xuyên từ máy chủ theo dịch vụ web.
Ứng dụng sở hữu hiệu suất cao về tốc độ xử lý và tính độc lập.

Giải pháp và dịch vụ của chúng tôi

Dựa trên nhu cầu, chúng tôi đã phát triển một hệ thống ứng dụng:

  • Ứng dụng web cho nhà điều hành.
  • Ứng dụng di động Android.
  • Ứng dụng di động iOS.
  • Đồng bộ hóa module.

Công nghệ: Java, Oracle
Công nghệ phát triển ứng dụng di động: Swift, Android, SQLite

Download từ Apple App Store.

Download từ Google Play Store.