SV Jobs

Các dự án được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách, và quan trọng nhất với giá trị kỳ vọng.

SVJob

Giới thiệu

Cung cấp ứng dụng miễn phí cho phép sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp với thời gian và lộ trình yêu cầu của họ.

Quảng cáo trên ứng dụng.

Công nghệ:

My SQL, Swift, Android

Download từ Google Play Store.