Blog nhân sự - Jul 02, 2020

Học tiếng Nhật IT như thế nào là hiệu...

Ngoài kỹ năng chuyên môn lập trình tốt, khả năng giao tiếp là yếu tố quan trọng đưa sự nghiệp của bạn đi xa hơn. Nhất là giao tiếp tiếng Nhật, bạn sẽ tự tin gây ấn tượng với những lần gặp gỡ đối tác