Blog nhân sự

6 xu hướng outsourcing làm thay đổi ngành CNTT năm 2018

Báo động đỏ về nguồn nhân lực công nghệ thông tin đã làm nhiều doanh nghiệp phần mềm chuyển sang thuê ngoài nhằm giải phóng sự phụ thuộc vào nguồn nhân viên nội bộ hiện có. Vì thế thị trường outsourcing trong ngành công nghệ thông tin đang có sự phát t

Những điều nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một CV ngành IT

Theo thông tin khảo sát từ các công ty tuyển dụng ngành IT, 80% CV chưa hiểu yêu cầu của họ. Và nói cách khác đây chính là những CV không có cơ hội phỏng vấn đồng nghĩa mất đi một cơ hội việc làm. Đọc bài viết để bạn nằm trong 20% hiểu được mong đợi củ

Nhu cầu tuyển dụng ngành IT còn hot trong năm 2018?

Chuyên trang tuyển dụng nghành IT cho biết, hiện nay tình trạng nhảy việc nghành này rất sôi động. Cùng với sự thiếu hụt về nhân lực nghành công nghệ thông tin đang gia tăng mỗi năm thì nhu cầu tuyển dụng còn mở rộng bất chấp thất nghiệp.