Mô tả dự án

Thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp cần có mạng lưới khách hàng trung thành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần sở hữu một công cụ đắc lực trong việc quản lý thông tin, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách một cách hàng hiệu quả. Hệ thống CRM của chúng tôi được gia công để hoàn toàn tương thích với hoạt động của doanh nghiệp và dễ dàng tùy biến theo nhu cầu sử dụng.

Giải pháp

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý sự vụ
 • Quản lý chiến dịch chăm sóc khách hàng
 • Quản lý chiến dịch gọi ra
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Quản lý tài liệu
 • Thông báo
 • Form thông tin bổ sung
 • Quản lý danh mục
 • Quản lý tài khoản
 • Quản lý đơn vị sử dụng
 • Ứng dụng di động

Lợi ích

 • Lưu trữ thông tin khách hàng toàn diện và có hệ thống
 • Nâng cao hiệu quả năng suất của bộ phận hỗ trợ khách hàng
 • Tạo lập và triển khai chiến dịch bán hàng/marketing hiệu quả
 • Tạo dựng cơ hội kinh doanh thông qua sự hài lòng của khách hàng
 • Bảo mật dữ liệu khách hàng tuyệt đối

Công nghệ

Hình ảnh sản phẩm

Thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp cần có mạng lưới khách hàng trung thành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

TRÍCH DẪN KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

Điền vào biểu mẫu để bắt đầu dự án của bạn với MPSoftware