DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM  

Từ phát triển ứng dụng di động và web đến thử nghiệm hoặc thiết kế UI / UX; các dịch vụ đặc biệt của chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự kết hợp của quy trình toàn diện, bảo mật tối đa và hỗ trợ tận tình.

Thiết kế UX/UI

Các nhà thiết kế của MP Software làm việc trên các công cụ tốt nhất để tạo ra các sản phẩm sáng tạo và phù hợp nhất cho các yêu cầu kinh doanh của bạn.
Đọc thêm

Giải pháp xây dựng website

Tận dụng các công nghệ lớn mạnh, hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại để cung cấp các giải pháp tối ưu nhất cho ý tưởng trang web của bạn.
Đọc thêm

Phát triển ứng dụng di động

Biến ý tưởng ứng dụng Android, iPhone, iPad hoặc Windows thành công
Đọc thêm

Kiểm thử

Dịch vụ kiểm thử MP Soft giúp bạn ngăn chặn các trường hợp khẩn cấp cho công ty và duy trì trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Chúng tôi cung cấp các loại kiểm thử phần mềm từ kiểm thử chức năng đến kiểm thử phi chức năng. MPS duy trì tốt nhất trong việc lập kế hoạch, thiết kế trường hợp, tạo môi trường, thực hiện trường hợp, quy trình báo cáo lỗi và cuối cùng là tạo báo cáo kiểm thử
Đọc thêm

TRÍCH DẪN KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

Điền vào biểu mẫu để bắt đầu dự án của bạn với MPSoftware