Dự án

Các dự án được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách, và quan trọng nhất với giá trị kỳ vọng.

 • CRM

  Với sự gia tăng số lượng khách hàng trong trung tâm liên lạc, vấn đề là sự cần thiết cho phần mềm đáp ứng các yêu cầu.

 • Dream home

  Chứng minh một ứng dụng miễn phí như một kênh trao đổi thông tin giữa người cho thuê và người thuê nhà. Quảng cáo trên ứng dụng.

 • MPCC

  Tuy nhiên, tối ưu hóa chi phí, sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có, đảm bảo rằng các doanh nghiệp tương tác với khách hàng thông qua các kênh thoại, SMS, Email và Chat.

 • School Link

  Cung cấp một kênh trao đổi nhanh chóng và thuận tiện giữa trường học và gia đình. Cho phép tương tác trực tiếp hoặc nhóm liên lạc giữa các giáo viên và phụ huynh.

 • SV Jobs

  Cung cấp ứng dụng miễn phí cho phép sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp với thời gian và lộ trình yêu cầu của họ. Quảng cáo trên ứng dụng.

 • Mua sắm công

  Cung cấp thông tin đặt giá thầu trên thiết bị di động. Thông tin được trích xuất thường xuyên từ máy chủ bằng dịch vụ web.