Mô tả dự án

Một giải pháp đa chức năng phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ trong quy trình quản lý tài sản cho doanh nghiệp.


Giải pháp

  • Quản lý kho tài sản: xem danh sách kho, tài sản trong kho, thông tin và lịch sử tài sản, tìm kiếm tài sản, báo cáo
  • Quản lý giao dịch liên quan đến kho: nhập, chuyển kho; cấp phát, thu hồi, thanh lý tài sản
  • Quản lý các yêu cầu liên quan đến tài sản: cung cấp, thu hồi, thanh lý tài sản

Lợi ích

  • Quản lý tài sản theo thời gian thực
  • Dễ dàng tính toán vòng đời tài sản
  • Theo dõi và dự đoán sự mất giá của các mặt hàng
  • Tăng khả năng hiển thị của tài sản của bạn và giảm rủi ro tuân thủ
  • Thông báo cho nhân viên có liên quan về bảo trì theo lịch trình
  • Nhận báo cáo tuân thủ chi tiết trong vài phút

Công nghệ

Hình ảnh sản phẩmTRÍCH DẪN KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

Điền vào biểu mẫu để bắt đầu dự án của bạn với MPSoftware