Hệ thống thanh toán vé xe bus tự động

Chúng tôi là một công ty dịch vụ phần mềm toàn cầu

Hệ thống thanh toán vé xe bus tự động

Hệ thống bao gồm các chức năng sau:

  • Thanh toán phí một cách tự động thông qua quá trình quẹt thẻ
  • Nạp tiện cho thẻ
  • Lưu trữ các dữ liệu liên quan tới hành khách để thuận tiện cho việc tra cứu và thông kê
  • Tra cứu tài khoản, và cập nhật các thông tin của hành khách qua hệ thống website

Sử dụng các công nghệ sau đây:

  • C (C for Arduino IDE), C#, SQL, HTML/CSS, PHP, RFID
  • Protocol: SPI, I2C, RS232

Note: Các từ viết tắt

  • RFID: Radio frequency Identification
  • RS232: Recommended Standard 232
  • SPI: Serial Peripheral Interface
  • I2C: Inter-Intergrated Circui