Kiểm thử và Quản lý chất lượng

Các dịch vụ phần mềm gia công phần mềm khác nhau được cung cấp bởi Phần mềm Minh Phúc

Dịch vụ kiểm thử và quản lý chất lượng

Ứng dụng chất lượng thường là ứng dụng được kiểm tra nghiêm ngặt

Dịch vụ kiểm thử và quản lý chất lượng tốt đảm bảo giảm thiểu chi phí, giảm thiểu rủi ro, tăng mức trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp giải pháp sáng tạo để cải thiện vòng đời sản phẩm.

MP Software là một công ty phát triển phần mềm được chứng nhận CMMI Level 3, do đó chúng tôi thực hiện các dịch vụ kiểm thử QA như một phần không thể thiếu trong mỗi dự án của chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các phương pháp thử nghiệm phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp để giúp khách hàng của chúng tôi đạt được các mục tiêu đảm bảo chất lượng của họ, cung cấp kiểm thử phần mềm như một dịch vụ độc lập, cũng như một phần của chu trình phát triển phần mềm. Chúng tôi xác định hiệu suất chất lượng của phần mềm bằng cách sử dụng nhiều công cụ kiểm tra được công nhận.

Đội ngũ kỹ sư QA mang đến những kiến thức chuyên môn và đã được chứng minh trong các dự án của bạn. Bạn đạt được phạm vi kiểm tra nhiều hơn mà không có nhóm thử nghiệm nội bộ.

Chúng tôi có thể tạo các ứng dụng thử nghiệm tổng thể cho các thử nghiệm tự động và tải, vì vậy bạn có thể theo dõi chất lượng trong toàn bộ quá trình phát triển. MP Software đã hoàn thành một loạt các dự án cho các công ty tài chính, ngân hàng và viễn thông, phát triển các kịch bản thử nghiệm theo dự án của khách hàng.

Biết rõ chi phí của lỗi là gì, ở mỗi giai đoạn của vòng đời phát triển, chúng tôi chú ý nhiều đến việc thử nghiệm. Khi phát hành phần mềm, chúng tôi đảm bảo chất lượng

Các dịch vụ kiểm thử và quản lý chất lượng QA bao gồm:

  1. Kiểm thử GUI
  2. Kiểm thử chức năng
  3. Kiểm thử hiệu năng
  4. Kiểm thử bảo mật
  5. Kiểm thử hồi quy
  6. Kiểm thử tính ổn định

Lợi ích chính:

  • Bảo mật chống lại lỗi phần mềm và các lỗi không mong muốn
  • Đánh giá chất lượng chuyên nghiệp và khách quan
  • Quy trình thử nghiệm tùy chỉnh và minh bạch
  • Giao dịch tuyệt vời với các dự án phức tạp và cộng tác suôn sẻ với nhân viên của bạn