Hãy thử MPSoft trong một tuần!

Bắt đầu tham gia dùng thử ngay bây giờ, không có rủi ro.

Bạn vẫn không biết liệu phần mềm MP có phải là lựa chọn đúng đắn không? Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để kiểm tra các khả năng và dịch vụ của chúng tôi và đánh giá chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là chia sẻ với chúng tôi ý tưởng hoặc yêu cầu cụ thể, nhiệm vụ hoặc mẫu của một phần điển hình của phần mềm của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để có lời khuyên và ý tưởng sáng tạo để phát triển hơn nữa.

Sau đó, chúng tôi sẽ có một tuần miễn phí để thử các dịch vụ, khả năng, phương pháp làm việc, hiệu quả phát triển và các cơ hội khác mà chúng tôi cung cấp - mà không cần ký bất kỳ hợp đồng nào.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi đang tìm kiếm sự hợp tác lâu dài với các công ty có nhu cầu gia công liên tục. Các bản dùng thử miễn phí không áp dụng cho các yêu cầu phát triển phần mềm ngắn hạn và một lần. Do đó, phần mềm MP sở hữu mọi quyền từ chối cung cấp bản dùng thử miễn phí.

TRÍCH DẪN KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

Điền vào biểu mẫu để bắt đầu dự án của bạn với MPSoftware