Mô tả dự án

Cung cấp thông tin đặt giá thầu trên thiết bị di động. Thông tin được trích xuất thường xuyên từ máy chủ theo dịch vụ web. Ứng dụng sở hữu hiệu suất cao về tốc độ xử lý và tính độc lập.


Giải pháp

  • Web App cho nhà điều hành
  • Android Mobile App
  • iOS Mobile App
  • Đồng bộ hóa module

Lợi ích

  • Giao diện thân thiện với người dùng, dễ tương tác và chọn thông tin quan tâm
  • Dễ dàng tạo tài khoản mới hoặc thay đổi, cập nhật thông tin tài khoản cá nhân
  • Cập nhật được thông tin của gói thầu theo từng giai đoạn
  • Tìm kiếm gói thầu, đánh dấu gói thầu muốn theo dõi
  • Mua dịch vụ gói tin (chỉ nhận bản tin về các lĩnh vực đã đăng ký)
  • Có thể xem thống kê, báo cáo về tỷ lệ thông báo mời thầu, chọn nhà thầu hoặc đấu thầu theo tỉnh thành

Công nghệ

Hình ảnh sản phẩmTRÍCH DẪN KHÁCH HÀNG

Liên hệ với chúng tôi

Điền vào biểu mẫu để bắt đầu dự án của bạn với MPSoftware