Java

 • JAVA DEVELOPER (Onsite)

  Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2019 - 29/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Junior Java Developer (~ 1500USD)

  Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2019 - 29/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Spring mvc for java developers

  Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2019 - 29/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Java Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2019 - 28/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: 1000$
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

PHP

Project Manager

 • Project manager (PMJP)

  Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2019 - 28/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Upto 2500
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Project manager (PM)

  Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2019 - 29/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: 2000$
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

Mobile

 • Android Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: +1000$
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • IOS Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: +1000$
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

.Net

Tester

 • Automation Test

  Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • TESTER (ONSITE)

  Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Tester (Manual test)

  Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2019 - 29/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: 10.000.000 - 15.000.000
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

System Architecture

Sale

Quality Assurance (QA)

Designer

C#

 • Technical Leader

  Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2019 - 15/09/2019
  Toàn thời gian
  Lương: 1,000~2,000USD
  Địa chỉ: MP Software
 • Tizen Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2019 - 31/01/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

Front end

 • WebOS Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.
 • Frontend Developer

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019 - 30/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

HR

Business Analyst (BA)

 • Business Analyst (BA)

  Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2019 - 28/04/2019
  Toàn thời gian
  Lương: Thỏa thuận
  Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

Java

PHP

Project Manager

Mobile

.Net

Tester

System Architecture

Sale

Quality Assurance (QA)

Designer

C#

Front end

HR

Business Analyst (BA)